อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
หัวข้อ:: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)
 ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 65 View : 258
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :