อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
จิตอาสาโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 นายไพบูลย์ บังจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบ... วันที่ 26 มี.ค. 67 (ดูู 24)

การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายไพบูลย์ บังจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ประธานใน... วันที่ 15 ม.ค. 67 (ดูู 33)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป นายไพบูลย์ บังจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย พร้อมคณ... วันที่ 3 ม.ค. 67 (ดูู 38)

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย นำโดยนายไพบูลย์ บังจันทร์ นายกองค์การบริหาร... วันที่ 18 ก.ย. 66 (ดูู 77)

กิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศพด.ตำบลเมืองน้อย

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ศูนย์พัฒาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง... วันที่ 18 ก.ย. 66 (ดูู 64)

กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ปล่อยปลา ฟื้นฟูรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายไพบูลย์ บังจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย พร้อมด้... วันที่ 13 ส.ค. 66 (ดูู 79)

โครงการ”สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ”สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภั... วันที่ 17 ก.ค. 66 (ดูู 89)

พิธีปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. พิธีปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ต... วันที่ 5 ก.ค. 66 (ดูู 136)

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ปลูกพืชผักสมุนไพรในพื้นที่ว่างสร้างห้องอาหารไว้ให้น้อง

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ปลูกพืชผักสมุนไพรในพื้นที่ว่างสร้างห้องอาหารไว้ให้น้อง วัน... วันที่ 20 มิ.ย. 66 (ดูู 100)

งานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ ๓ และวันอาทิตย์ ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป นายไพบูลย์ บังจันทร์ นายกองค์การบร... วันที่ 6 มิ.ย. 66 (ดูู 115)

ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย นำโดยนายไพบูลย์ บังจันทร์ นายกองค์การบริห... วันที่ 7 ม.ย. 66 (ดูู 310)

งานประเพณีบุญสรงกู่ ปี 2566 สืบทอดประเพณีโบราณ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

งานประเพณีบุญสรงกู่ ปี 2566 สืบทอดประเพณีโบราณ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น วันอังคารที่ 4... วันที่ 4 ม.ย. 66 (ดูู 177)

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต รองคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายไพบูลย์ บังจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย พร้อ... วันที่ 3 ม.ย. 66 (ดูู 151)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลเมืองน้อย "เมืองน้อยเกมส์ " ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย นำโดยนายไพบูลย์ บังจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย จัดโครงการ "... วันที่ 30 มี.ค. 66 (ดูู 170)

โครงการถนนสายบุญ นุ่งผ้าไทย เข้าว้ดตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ ๙ รูป ณ วัดบูรพา หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองน้อย วันที่ 14 มีนาคม 2566

วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย นำโดย นายไพบูลย์ บังจันทร์... วันที่ 15 มี.ค. 66 (ดูู 190)

การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม ( สาขาช่างเดินไฟฟ้าภายในบ้าน )

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพ... วันที่ 27 ก.พ. 66 (ดูู 229)

งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอธวัชบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันนี้ 3 ก.พ. 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้วา... วันที่ 6 ก.พ. 66 (ดูู 337)

พิธเปิดตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ สัญจรปลอดภัย ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

วันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายไพบูลย์ บังจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เป็นประธา... วันที่ 29 ธ.ค. 65 (ดูู 194)

จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ๒๕๖๕

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ร่วมกับอำเภอธวัชบุรี หัวหน้าห... วันที่ 29 ธ.ค. 65 (ดูู 511)

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกิจกรรม 5 ส.

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยราชกา... วันที่ 26 ธ.ค. 65 (ดูู 184)