อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 (รอบ 12เดือน) 19 มี.ค. 67 65
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2567 22 ก.พ. 67 92
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทางทุจริต ปีงบประมาณ 2566 22 ก.พ. 67 74
รายงานสถิติการรับเรื่องร้องเรียน 25 ม.ย. 66 176
​รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 25 ม.ย. 66 193
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 7 ม.ย. 66 167
รายงานการประเมินความเสี่ยง​การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 7 ม.ย. 66 158
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) 9 ธ.ค. 65 205
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 18 ก.พ. 65 266
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 18 ก.พ. 65 245
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 18 ก.พ. 65 258
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 18 ก.พ. 65 258
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 18 ก.พ. 65 254
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 18 ก.พ. 65 220