อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม

ช่องทางการติดต่อเรื่องร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

 

ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โทรศัพท์ : 043-501853
โทรสาร : 043-501853
E-mail : info@mueangnoi.go.th

ปักหมุดแผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย


ข้อมูลเพิ่มเติม
 

View : 546