อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
สงกรานต์ปลอดเหล้า กลับบ้านปลอดภัย 11 ม.ย. 67 7
กิจกรรมการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนา ปีงบประมาณ 2567 15 มี.ค. 67 34
ประชาสัมพันธ์ เตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคระบาดปี 2567 6 ก.พ. 67 33
รณรงค์หยุดเผาไร่นาลดฝุ่นควัน 5 ก.พ. 67 24
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี 2567 25 ม.ค. 67 49
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบสอบถาม IIT ประจำปี 2567 23 ม.ค. 67 75
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EITประจำปี 2567 22 ม.ค. 67 43
⚜️ ขอเชิญร่ามสืบสานประเพณี วิถีชุมชน ⚜️ 15 ม.ค. 67 38
ประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 9 ม.ค. 67 42
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ปัญหาหนี้นอกระบบในแอป ThaiD 29 พ.ย. 66 88
ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้การป้องกันจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 10 พ.ย. 66 67
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเข้าชมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุต่ำกว่า 21 ปี ชิงแชมป์โลก 7 พ.ย. 66 54
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการจัดทำผลงานคลิปวิดิโอประกอบเพลง รี รี รี 4 ต.ค. 66 89
ประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club 2 ต.ค. 66 95
28 กันยายน “วันธงชาติไทย” ครบรอบ 106 ปี 29 ก.ย. 66 72
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวบ้านตำบลเมืองน้อยยืนยันตัวตนด้วยแอปพลิเคชัน ThaID 22 ก.ย. 66 96
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566 11 ก.ย. 66 85
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ตำบลเมืองน้อยประจำปี 2566 23 ส.ค. 66 113
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายธรรมาภิบาล ภายใต้โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ⏰ในวันศุกร์ที่ 25 เดือนสิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.30 น. ได้ที่ https://www.facebook.com/thaiombudsman 18 ส.ค. 66 97
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 13 ส.ค. 66 93
28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๑๐ 19 ก.ค. 66 118
โครงการ” สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปี 2566 29 มิ.ย. 66 164
งานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566 18 พ.ค. 66 186
ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 20 ม.ย. 66 236
กิจกรรมการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนา ปีงบประมาณ 2566 19 ม.ย. 66 225
พิธีเปิดการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 11 ม.ย. 66 220
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการสังคม 10 ม.ย. 66 201
เปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง นอกราชอาราจักร ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม -9 เมษายน 2566 28 มี.ค. 66 214
เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 21 มี.ค. 66 210
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ทุกท่าน ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 21 มี.ค. 66 217