อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
หัวข้อ:: การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

       วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ นายไพบูลย์ บังจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือน  คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย โดยนายไพบูลย์ บังจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้ร่วมประชุมกิจกรรม “งดรับ งดให้” (No Gift Policy) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นมาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 18 เมษายน 66 View : 273
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :