อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2566-2570 18 มี.ค. 67 77
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2566 18 มี.ค. 67 87
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 18 มี.ค. 67 92
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ 18 มี.ค. 67 71
การขับเคลื่อนจริยธรรม 13 มี.ค. 67 93
รายงานผลการประเมินผลและรายงานผลตามนยโบาย No Gift Policy ประจำปี 2566 13 มี.ค. 67 66
รายงานผลการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี ๒๕๖๖ 7 มี.ค. 67 67
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี ๒๕๖๗ 29 ก.พ. 67 56
รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในปี ๒๕๖๖ 28 ก.พ. 67 66
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 28 ก.พ. 67 143
ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 28 ก.พ. 67 58
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2566 25 ม.ย. 66 199
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 25 ม.ย. 66 165
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 20 ม.ย. 66 281
การขับเคลื่อนจริยธรรม 19 ม.ย. 66 189
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 18 ม.ย. 66 246
รายงานผลการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 18 ม.ย. 66 148
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 18 ก.พ. 65 277
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 18 ก.พ. 65 259