อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
หัวข้อ:: รายงานแสดงผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


รายงานแสดงผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 7 เมษายน 65 View : 326
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :