อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 13 มี.ค. 67 57
แผนอัตรากำลัง 3 ปีงบประมาณ 2567-2569 13 มี.ค. 67 70
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ( พ.ศ.2567-2569 ) 13 มี.ค. 67 67
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 11 ม.ย. 66 176
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 11 ม.ย. 66 206
นโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 11 ม.ย. 66 180
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 29 มี.ค. 65 361
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 29 มี.ค. 65 294
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 29 มี.ค. 65 254
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 29 มี.ค. 65 277