อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ( พ.ศ. 2566- 2570 ) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2567 13 มี.ค. 67 69
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 13 มี.ค. 67 70
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 11 มี.ค. 67 73
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 11 มี.ค. 67 70
แผนพัฒาท้องถิ่น 5 ปี ( พ.ศ.2566- 2570 ) 26 ธ.ค. 66 94
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 17 พ.ย. 66 121
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ( พ.ศ. 2566- 2570 ) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2567 25 ก.ค. 66 167
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ปี 2566 20 ม.ย. 66 184
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2565 6 ม.ค. 66 259
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 7 ธ.ค. 65 225
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 29 มี.ค. 65 289
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 29 มี.ค. 65 291
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 29 มี.ค. 65 255