อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานสถิติการรับเรื่องร้องเรียน 25 ม.ย. 66 59
​รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 25 ม.ย. 66 71
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 7 ม.ย. 66 73
รายงานการประเมินความเสี่ยง​การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 7 ม.ย. 66 77
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) 9 ธ.ค. 65 96
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 18 ก.พ. 65 180
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 18 ก.พ. 65 162
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 18 ก.พ. 65 175
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 18 ก.พ. 65 168
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 18 ก.พ. 65 173
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 18 ก.พ. 65 136