อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อ:: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน แรก)
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ไม่มีการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในช่วงนี้ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 65 View : 131
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :