อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

โครงการถนนสายบุญ นุ่งผ้าไทย เข้าว้ดตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ ๙ รูป ณ วัดบูรพา หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองน้อย วันที่ 14 มีนาคม 2566

วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย นำโดย นายไพบูลย์ บังจันทร์... วันที่ 15 มี.ค. 66 (ดูู 35)

การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม ( สาขาช่างเดินไฟฟ้าภายในบ้าน )

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพ... วันที่ 27 ก.พ. 66 (ดูู 25)

งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอธวัชบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เมื่อวันนี้ 3 ก.พ. 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้วา... วันที่ 6 ก.พ. 66 (ดูู 41)

พิธเปิดตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ สัญจรปลอดภัย ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

วันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายไพบูลย์ บังจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เป็นประธา... วันที่ 29 ธ.ค. 65 (ดูู 46)

จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ๒๕๖๕

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ร่วมกับอำเภอธวัชบุรี หัวหน้าห... วันที่ 29 ธ.ค. 65 (ดูู 126)

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกิจกรรม 5 ส.

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยราชกา... วันที่ 26 ธ.ค. 65 (ดูู 43)

ทำบุญตักบาตรโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนาธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ร่วมทำบุญตักบาตรโครงการปฏิ... วันที่ 26 ธ.ค. 65 (ดูู 50)

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย นายไพบูลย์ บังจันทร์ นายก อบต.เมืองน้อ... วันที่ 9 ธ.ค. 65 (ดูู 60)

วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย นายไพบูลย์ บังจันทร์ นายกองค์กา... วันที่ 6 ธ.ค. 65 (ดูู 80)

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย "ขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปีย... วันที่ 6 ธ.ค. 65 (ดูู 68)

โครงการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะเปียกครัวเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะเปียกครัวเรือน เพื่... วันที่ 29 พ.ย. 65 (ดูู 58)

วันปิยมหาราช กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. เนื่องในวันปิยมหาราช องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย นำโดย นายไพบูลย์ บังจันท... วันที่ 23 ต.ค. 65 (ดูู 235)

โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโ... วันที่ 12 ต.ค. 65 (ดูู 86)

โครงการจิตอาสากำจัดผักตบชวา ประตูระบายน้ำ ม.5

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 นายไพบูลย์ บังจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จิตอาสาท... วันที่ 10 ต.ค. 65 (ดูู 95)

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย นำโดย นายไพบูลย์ บังจันทร์ นายกองค์การบริหารส่... วันที่ 28 ก.ย. 65 (ดูู 101)

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ( การทำหมูฝอย ) วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

นายไพบูลย์ บังจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ประธานเปิดงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานพนักงานและส... วันที่ 26 ส.ค. 65 (ดูู 289)

ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยร่วมกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย/ชมรมกำนันผู้... วันที่ 11 ส.ค. 65 (ดูู 112)

กิจกรรม “ ดำนา เอาแฮง ฮักแพง แบ่งปัน” ปี 2565ณ แปลงนารวมกลุ่มนาแปลงใหญ่เมืองน้อย หมู่ 12 ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นายไพบูลย์ บังจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย มอบหมายให้ นายบัญชา สารรั... วันที่ 11 ส.ค. 65 (ดูู 131)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า “ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า “ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปี 2564 อง... วันที่ 10 ส.ค. 64 (ดูู 292)

เปิดศูนย์พักคอย Community Isolation ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย โดย นายไพบูลย์ บังจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ร่วมกับผู้นำ... วันที่ 30 ก.ค. 64 (ดูู 257)