อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวบ้านตำบลเมืองน้อยยืนยันตัวตนด้วยแอปพลิเคชัน ThaID 22 ก.ย. 66 9
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566 11 ก.ย. 66 16
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ตำบลเมืองน้อยประจำปี 2566 23 ส.ค. 66 21
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายธรรมาภิบาล ภายใต้โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ⏰ในวันศุกร์ที่ 25 เดือนสิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.30 น. ได้ที่ https://www.facebook.com/thaiombudsman 18 ส.ค. 66 15
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 13 ส.ค. 66 13
28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๑๐ 19 ก.ค. 66 40
โครงการ” สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปี 2566 29 มิ.ย. 66 76
งานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566 18 พ.ค. 66 107
ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 20 ม.ย. 66 145
กิจกรรมการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนา ปีงบประมาณ 2566 19 ม.ย. 66 128
พิธีเปิดการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 11 ม.ย. 66 125
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการสังคม 10 ม.ย. 66 123
เปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง นอกราชอาราจักร ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม -9 เมษายน 2566 28 มี.ค. 66 123
เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 21 มี.ค. 66 121
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ทุกท่าน ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 21 มี.ค. 66 122
ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 21 มี.ค. 66 154
ขอเชิญร่วมงานประเพณี “บุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอธวัชบุรี” ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 21 มี.ค. 66 116
มอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับตำบลเมืองน้อย/ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 21 มี.ค. 66 114
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 15 ก.ย. 65 327
พิธีเปิดการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 11 ม.ย. 65 326
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัย 7 ม.ย. 65 352
มาตรการป้องกันโควิด 19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 31 มี.ค. 65 343
การรับฟังความคิดเห็นในการรับบริการสำหรับผู้พิการตำบลเมืองน้อย 30 มี.ค. 65 363
การร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็น 30 มี.ค. 65 382
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565) 30 มี.ค. 65 401
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 22 มี.ค. 65 399
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 21 มี.ค. 65 379
สำนักงาน ปปช.จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มาให้ความรู้และจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 17 มี.ค. 65 354
ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3 มี.ค. 65 380
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ทุกท่าน ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3 มี.ค. 65 387