อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อ Q-A ถามตอบ ผู้ตั้ง
การขึ้นทะเบียนเพื่อ รับเงิน เบี้ยยังชีพคนพิการ ต้องทำอย่างไรบ้างครับ

2022-03-22 15:37:43 (ดู 39)

ประชาชน
เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้สูงอายุต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ

2022-03-22 15:31:42 (ดู 34)

ติดต่องานราชการต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนให้อีกไหมค่ะ

2021-04-16 06:50:50 (ดู 220)

Q
หัวข้อ :  
รายละเอียด :  
ผู้ตั้ง :  
ป้อนอักขระ :