อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565 24 ก.พ. 65 53
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 24 ก.พ. 65 50
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8 พ.ย. 64 106
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 64 126
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 64 120
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 64 118
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ช่วยงานประปา ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 64 125
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างคนขับรถยนต์กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 64 123
ประกาศผูขนะการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 12 ต.ค. 64 121
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 21 ก.ย. 64 133
การดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 13 ก.ย. 64 136
รายงานผลการดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 13 ส.ค. 64 151
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 12 ก.ค. 64 164
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 12 ก.ค. 64 161
รายงานข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 14 มิ.ย. 64 185
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 14 พ.ค. 64 183
ประกาศผู้ชนะราคาชื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า 29 ม.ย. 64 196
ประกาศผู้ชนะราคาชื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง 29 ม.ย. 64 187
สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2563 21 ม.ย. 64 203
สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2563 21 ม.ย. 64 234
สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2564 20 ม.ย. 64 224
สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564 20 ม.ย. 64 229
สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2564 20 ม.ย. 64 220
สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2563 20 ม.ย. 64 231
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 15 พ.ย. 61 435
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 1 ส.ค. 61 496