อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
หัวข้อ:: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 7 เมษายน 66 View : 73
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :