อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 14

หัวข้อ:: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 65 View : 94
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :