อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
หัวข้อ:: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)
ในระบบ https://e-plan.nacc.go.th/ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 65 View : 196
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :