อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย หมู่ที่ 1 อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ โทรสาร.043-501853 
e-mail  mungnoi0009@gmail.com
www.mueangnoi.go.thปักหมุดแผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยแผนที่ตำบลเมืองน้อย
 
 
View : 1647