องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
หัวข้อ :: สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

เอกสารแนบไฟล์
แบบ สขร.ตุลาคม 63.docx [ขนาด 1 MB] (ดาวน์โหลด: 59)
วันที่ : 21 เมษายน 64   View : 125
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :