อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

หัวข้อ:: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565)


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565)
 ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 30 มีนาคม 65 View : 248
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :