อบต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

คำขวัญ อบต.เมืองน้อย >>>เมืองน้อยพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจสดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

หัวข้อ:: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย)  อำเภอธวัชบุรี   จังหวัดร้อยเอ็ดดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 65 View : 132
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :